Beklenti Envanterinin Avantajları ve Dezavantajları

İş dünyasında, envanter, profesyonellerin elindekileri ve sipariş vermeleri gerekenleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Geleneksel bir envanter, bir dizi elde tutulan numaraların alınması ve bu siparişlerin acil sipariş ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılmasından ibarettir. Ancak, tüm stoklar bu kadar basit değildir. Beklenti envanteri ile işletme sahipleri, ürünlere yönelik ihtiyaçlarının, önceki yılların ihtiyaçlarına göre mevsimden mevsime nasıl değişeceği konusunda eğitimli tahminlerde bulunur.

Talepleri Daha İyi Karşılaştırma

Beklenti envanterine girmenin amacı, bir işletmenin müşterilerinin değişen taleplerini daha iyi karşılayabilmesini sağlamaktır. Neredeyse tüm işletmelerde, sezon hangi ürün veya bileşenlere gereksinim duyacaklarını etkiler. Örneğin, bir lastik işletmesinde, yağmur lastikleri ıslak bir yay sırasında daha fazla talep görürken, kar lastikleri pullar düşmeye başladığında raftan uçar. Sadece eldeki ürünleri saymakla kalmamakta, bunun yerine bilinçli tahminler yapmak için bu sayıları kullanmak suretiyle şirketler, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ürünlere sahip olma şanslarını artırabilirler.

Muhtemel Sipariş Hataları

İşletme sahiplerinin beklenti envanterini tamamlarken yaptıkları tahminler tam da budur. Bu sayılarla geçmiş satışlara ve ihtiyaçlara dayandırılsa bile, yıldan yıla değişiklik olmayacağının garantisi yoktur. Örneğin, belirli bir moda bir sezon öncesinde moda olsaydı, ertesi yıl yine aynı popülerliğe ulaşamayabilir ve zor zamanlar geçirecekleri ekstra malları olan satıcıları bırakabilirdi.

Geliştirilmiş Envanter Analizi

Bazı envanter alıcıları basitçe sayı kaydetme yanlıştır, ancak aslında bu numaraları herhangi bir tahminde kullanmazlar. Beklenti envanteri oluşturmak için envanter sahiplerinin bu numaralarla çalışması gerekir. Bu rakamlarla çalıştıkları için, yalnızca beklenti envanterini oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda envanterlerini bir bütün olarak daha iyi anlayacak ve ürünlerin işletmelerine nasıl girip çıktığı konusundaki anlayışlarını geliştireceklerdir.

Geçmiş Hataların Artmış Etkisi

Standart bir envanterde, basit bir yanlış sayım mevcut envanter numaralarında bir hataya yol açabilir, ancak uzun süren etkileri olmayacaktır. Beklenti envanterinde ise envanter alıcısının yaptığı herhangi bir hata geleceğe iyi ulaşmış olabilir. Örneğin, bir envanter sahibi, işletmenin elinde bulunan belirli bir ürünün sayısını yanlış yazarsa, ürünün aslında satılmadığı zamanlarda iyi sattığı bir görünüm yaratabilir. Bu hata, mevcut olmayan talebi karşılamak için şirketin gelecekte ürünü fazla sipariş etmesine neden olabilir.