Bir İşverenin Sosyal Güvenlik Bordro Giderleri İçin Nasıl Hesaplanması

Sosyal Güvenlik bordrosu vergisi, hem çalışan kısmını hem de işveren kısmını içerir. Bir şirket olarak, maaş bordronuzun masraflarını hesaplarken, Sosyal Güvenlik vergisinin işveren kısmının ilave bordro maliyetini hesaba katmanız gerekir. Bu kısım, çalışanın maaşından değil, şirketin hesabından çıkar. Çalışanınız adına ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini bilmek, bütçenizi yönetmenize yardımcı olur, böylece federal hükümetle başınız derde girmez.

1.

Çalışanın mevcut brüt gelirini, çalışanın yıllık brüt gelirine ekleyin. Örneğin, çalışanın daha önce 106.500 ABD Doları gelir elde etmesi ve yeni 4.000 ABD Doları ödenmesi durumunda, yeni toplam 110.500 ABD Doları'na eşittir.

2.

Sosyal Güvenlik vergisine tabi olan azami ücreti çalışanın yeni toplam ücretinden çıkarın. Sonuç olumsuz ise, çalışanın toplam maaşı Sosyal Güvenlik vergisine tabidir. Sonuç geçerli maaştan büyükse, çalışanın maaşından hiçbiri Sosyal Güvenlik vergisine tabi değildir. Sonuç sıfırdan büyük ancak çalışanın maaşından azsa, sonuç Sosyal Güvenlik vergisine tabi olmayan maaş tutarıdır. 2011 yılı itibariyle Sosyal Güvenlik vergisi, 106.800 Dolar'a kadar gelir için uygulanmaktadır. Bu örnekte, 110.500 $ 'dan 106.800 $' ı 3.700 $ 'a çıkarmak.

3.

Sosyal Güvenlik bordrosu harcamalarını hesaplamak için kullanmanız gereken kısmı bulmak için, varsa, toplam maaştan Sosyal Güvenlik vergisine tabi olmayan maaş tutarını çıkarın. Bu örnekte, Sosyal Güvenlik vergisini yalnızca mevcut maaşın 300 dolarına uygulayabilmek için 4000 dolardan 3.000 dolardan çıkarın.

4.

Sosyal Güvenlik vergisinden etkilenen maaş tutarını, Sosyal Güvenlik vergisi için geçerli olan işveren oranı ile çarpın. 2011 itibarıyla işveren oranı yüzde 6, 2'ye eşittir. Mevcut ücreti Sosyal Güvenlik İdaresi web sitesinde kontrol edebilirsiniz. Bu örneği bitirdikten sonra, şirketinizin Sosyal Güvenlik bordrosu gideri için bu çalışan adına 18.60 $ ödemesi gerektiğini bulmak için 300 $ ile 0.062'yi çarpın.