Bir Kurumdaki Tüzükler Nedir?

Bir şirketin yönetimi ve işleyişiyle ilgili yönergeler sağlamak için kurumsal tüzükler mevcuttur. Bir şirket, kurumsal tüzüklere neyin dahil edildiğine dair büyük bir enlem sahibidir. Örneğin, tüzükler kısa olabilir ve iş gereksinimlerine bağlı olarak yalnızca birkaç hüküm içerebilir veya çok daha ayrıntılı olabilir.

Özellikler

Kurumsal tüzüklerle ilgili ortak özellikler arasında, yönetim kuruluna ve memurlara nasıl tazminat verildiğine ilişkin kurallar ile işin sözleşmelere nasıl girdiğine veya borç aldığına ilişkin yönergeler bulunmaktadır. Tüzük ayrıca hisse senetlerine hisse senetlerinin verilmesini de yönlendirir.

Oluşturma

İçtüzükler yönetim kurulu tarafından oluşturulur. Tipik olarak, başlangıçtaki tüzük grubu, ana sözleşmenin imzalanmasından kısa bir süre sonra, yönetim kurulunun çoğunluk oyuyla geçer. İlk önce şirket ana sözleşmesi oluşturur.

düzeltme

İçtüzük hükümlerini değiştirmek için talimatlar içerir. Standart şirket tüzükleri, kurulun düzenli toplantılarında değiştirilir. Tüzüklerde değişiklik yapma ile ilgili bildirim gereksinimleri belirlenir. Tüm yönetim kurulu üyelerine, tüzükte belirtildiği şekilde bildirimde bulunulmalıdır.

yanılgılar

Ana sözleşmeden farklı olarak, kurumsal tüzüklerin devlet sekreteri ile dosyalanması gerekmez. Robert W. Hamilton'un “Şirketler Yasası: Özetle” yönetim kurulunun toplantı tutanaklarıyla birlikte işin daimi kayıtlarının bir parçası olarak tutulmaları gerekir.

Uzman Yardımı

Kurumsal tüzüklerin hazırlanmasını da içeren bir şirketin yönetimi, işle ilgili yasa ve prosedürlerin anlaşılmasını gerektirir. Bu nedenlerden dolayı, bir şirkete en iyi şekilde nitelikli bir avukatın yardımı sağlanarak hizmet edilir. Amerikan Barosu, uygun bir avukat bulmada yardımcı olacak kaynaklar sunmaktadır.